Przejdź do treści

Klauzula informacyjna

Strona główna » Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla Nabywców: 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART sp. z o. o. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych NABYWCY jest, w rozumieniu artykułu 13, DewelopART spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) doprowadzenie do zawarcia umowy deweloperskiej (art. 6 ust.1 b Rodo);

b) zawarcie i realizacja umowy deweloperskiej tj. art. 6 ust. 1  b Rodo;

c) uzasadniony interes  realizowanym przez  DEWELOPERA polegającym na marketingu bezpośrednim usług własnych tj. art. 6 ust.1  f Rodo;

d) rozpatrywanie i usuwanie zgłoszonych usterek w lokalu mieszkalnym przez jego właściciela tj. art. 6 ust.1b i c Rodo;

e) realizacja obowiązków prawnych związanych z zakupem lokalu mieszkalnego przez Dewelopera art. 6 ust.1 c Rodo.

3. Dane NABYWCY przetwarzane:

a) w celu realizacji postanowień umowy deweloperskiej przetwarzane będą do czasu jej zakończenia;

b) w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń przetwarzane będą do momentu zakończenia sporu;

c) w celu marketingu usług własnych przetwarzane będą do momentu wycofania zgody;

d) w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem przetwarzane będą do momentu zakończenia ich realizacji.

4. Dane osobowe NABYWCY DEWELOPER może udostępniać innym podmiotom wspierającym nas  w prowadzeniu działalności, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;

b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;

c) w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

d) dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

5.Dane osobowe nie są przekazywane i przechowywane poza obszarem UE.

6. W związku z realizacją postanowień Umowy i przekazaniem Administratorowi danych osobowych Nabywcy przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu;

c) prawo do przenoszenia danych;

7. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

8. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, NABYWCA  powinien skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.

9. Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji Umowy ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia i realizacji przez DEWELOPERA.

Klauzula informacyjna dla potencjalnych Klientów, do przedstawienia oferty:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (RODO) DewelopART sp. z o. o. informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DewelopART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą we Wrocławiu, 53-020 Wrocław, ulica Krzycka 82 (dalej DEWELOPER), z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 litera a RODO czyli Państwa zgoda wyrażona za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej,  za pomocą Messengera lub formularzy na Facebooku w jednym z poniżej wymienionych celów:

a) otrzymania aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek prośby o jej przesłanie, zgłoszonej w formularzu kontaktowym zamieszczonym na stronie internetowej lub Facebooku;

b) otrzymania aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek przesłania takiego żądania za pośrednictwem Messenger;

c) otrzymywania informacji na temat aktualnej oferty DEWELOPERA na skutek żądania przesłanego za pomocą aplikacji Instagram;

d) otrzymywania newslettera;

e) dokonania bezpłatnej rezerwacji wybranego mieszkania;

f) zgłoszenia chęci otrzymania telefonu lub kontaktu mailowego z DEWELOPEREM, zgłoszonego za pośrednictwem strony internetowej;

g) umożliwienia spółce kontaktu z potencjalnym sprzedawcą gruntu pod inwestycje spółki;

h) umówienia spotkania z pracownikiem spółki w jej siedzibie;

i) pozyskania informacji na temat uzyskania możliwości doradztwa kredytowego;

j) wzięcia udziału w jednej z promocji dla naszych klientów;

Wyrażenie zgody w jednym z powyższych celów jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt 1.

Ponadto w uzasadnionym interesie realizowanym przez  DEWELOPERA polegającym na marketingu bezpośrednim usług własnych tj. art. 6 ust.1 litera f Rodo.

3. Dane osobowe NABYWCY DEWELOPER może udostępniać innym podmiotom wspierającym nas  w prowadzeniu działalności, na podstawie zawartej z DEWELOPEREM umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych . Kategorie odbiorców danych osobowych:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;

b) dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;

c) w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;

d)  dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

e) dane mogą być przekazywane po wyrażeniu na to zgody do współpracujących z nami ekspertów finansowych w celu realizacji doradztwa kredytowego, takich jak firma Proferto.

4. Dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu ,w którym zostały udzielone.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 f tj. w uzasadnionym interesie DEWELOPERA polegającym na  marketingu bezpośrednim usług własnych mogą podlegają profilowaniu podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej w celu przeanalizowana preferencji dotyczących naszej oferty. W konsekwencji istnieje możliwość przesyłania na podany nam wcześniej na podstawie Państwa zgody adres e-mail informacji o naszej ofercie zgodnie z Państwa preferencjami tj. poszukiwanymi przez Państwa informacjami na naszej stronie.

6. Mogą Państwo wnieść sprzeciw przeciwko profilowaniu danych opisanym powyżej na adres: iod@dewelopart.pl.

7. Dane osobowe nie są przekazywane i przechowywane poza obszarem UE.

8. W związku z przekazaniem Administratorowi danych osobowych przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych;

b) prawo do wniesienia sprzeciwu;

c) prawo do przenoszenia danych;

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

10. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, powinni Państwo skierować żądanie mailowo na adres: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres DEWELOPERA.

11. Podanie danych osobowych w jednym z celów wymienionych w pkt 2 ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymania oferty, newslettera, kontaktu z Państwem DEWELOPERA czy dokonaniem rezerwacji mieszkania za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wówczas skorzystanie z wymienionych usług możliwe jest w naszej siedzibie.

Mapa naszych inwestycji

Wrocław
Kiełczów
Polanica-Zdrój
MNcam-02
Inwestycja w sprzedaży

Riva – Domy

ul. Ruczajowa, Wrocław, Maślice
Calma3_DewelopART_Wroclaw_Poswietne1
Inwestycja sprzedana

Calma 3

ul. K. Funka, Poświętne, Wrocław
RIVA – widok z góry
Inwestycja w sprzedaży

Riva – Mieszkania

ul. Ruczajowa, Wrocław, Maślice
Wizualizacja_Valore_Orawska
Inwestycja w sprzedaży

Valore

ul. Orawska, Ołtaszyn, Wrocław
koscielna
Inwestycja planowana

Kościelna

ul. Kościelna, Klecina, Wrocław
Wizualizacja_Polanica_Zdrój
Inwestycja planowana

al. Zwycięzców

al. Zwycięzców, Polanica Zdrój
CAM_018
Inwestycja w sprzedaży

Accanto

ul. Bawarska, Kiełczów
Sempredogalerii8
Inwestycja sprzedana

Sempre

ul. Piękna 66, Wrocław
CALMA2 03
Inwestycja sprzedana

Calma 2

ul. L. Kubali, Wrocław
CALMA1
Inwestycja sprzedana

Calma

ul. H. M. Kamieńskiego 202, Wrocław
ABITARE 4
Inwestycja sprzedana

Abitare

ul. Jordanowska 55-55c, Wrocław
LONTANO1
Inwestycja sprzedana

Lontano

ul. Kościańska 23-53 / ul. Złotnicka 9-13, Wrocław
VICOLO 1
Inwestycja sprzedana

Vicolo

al. Śliwkowa 11-11D, Wrocław
VICINO1
Inwestycja sprzedana

Vicino

ul. Jesionowa 35-37, Wrocław
SCALINO2 1
Inwestycja sprzedana

Scalino 2

ul. Kościelna 10a-10b, Wrocław
CORTILE 2
Inwestycja sprzedana

Cortile

ul. Suwalska 22-34, Wrocław
SCALINO1 1
Inwestycja sprzedana

Scalino

ul. Kościelna 10,12, Wrocław
COLORE1
Inwestycja sprzedana

Colore

ul. Karmelkowa 72,74, Wrocław
OUhAK1HJoS12mcQ
Inwestycja sprzedana

Ornamento

ul. Krzycka 80, Wrocław
traktatowa-3-5-7
Inwestycja w sprzedaży

Traktatowa 3/5/7

ul. Traktatowa 3, 5, 7, Muchobór Mały, Wrocław

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń
do nas

Umów się
na spotkanie

Napisz
do nas

DewelopART – deweloper oferujący najwyższej jakości nowe mieszkania, domy, apartamenty inwestycyjne i lokale usługowe zlokalizowane na najbardziej atrakcyjnych osiedlach we Wrocławiu, takich jak Krzyki, Klecina, Tarnogaj, Fabryczna, Złotniki, Maślice, Oporów, Ołtaszyn, Psie Pole, Poświętne, Muchobór. Oferowane przez DewelopART nieruchomości charakteryzują się funkcjonalnymi rozkładami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. Jako sprawdzony wrocławski deweloper gwarantujemy Państwu najwyższą jakość obsługi, terminowość, rzetelność i profesjonalizm.

Wypełnij formularz:

  Informujemy, że spotkania odbywają się wyłącznie od pon. do pt. w godzinach od 9:00 do 17:00 (Biuro Sprzedaży ul. Krzycka 82, Wrocław).

  * Pole wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DewelopART sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82 moich danych osobowych w celu ustalenia terminu spotkania w siedzibie spółki.
  Oświadczam, że wyrażając zgodę zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dostępną na stronie internetowej pod tym adresem oraz w siedzibie spółki. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie jednak jest niezbędna do umożliwienia nam kontaktu z Państwem, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.
  Rozwiń zawartość

  Uwaga: Powyższa zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli to nie może przesłać do nas danych, a my nie możemy się z nim skontaktować.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących oferty DewelopART sp. z o.o. poprzez: e-mail.

  Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.

  Wypełnij formularz:

   * Pole wymagane

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DewelopART sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 82 w celu realizacji czynności zmierzających do doprowadzenia do zawarcia umowy zakupu mieszkania i przedstawienia szczegółowej oferty spółki.
   Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej pod tym adresem oraz w siedzibie spółki. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie jednak jest niezbędna do umożliwienia nam kontaktu z Państwem, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres iod@dewelopart.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.
   Rozwiń zawartość

   Uwaga: Powyższa zgoda nie jest obligatoryjna, ale jeśli użytkownik jej nie udzieli to nie może przesłać do nas danych, a my nie możemy się z nim skontaktować.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych dotyczących oferty DewelopART sp. z o.o. poprzez: e-mail.

   Szczegółowe informacje nt. administratora danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w zakresie ochrony danych osobowych zawarto w Polityce prywatności.